Käyttöehdot

Nomovokin Internet-sivujen sisältö on Nomovok Ltd.:n tekijänoikeuksien alaista. Kaikki oikeudet, joita ei tässä ole selvästi mainittu, pidätetään. Sisällön kaikenlainen osittainen tai täydellinen jäljentäminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on kielletty ilman Nomovokin kirjallista lupaa, pois lukien seuraavien ehtojen mukaiset tilanteet. Nomovok hyväksyy, että selaat Nomovokin Internet-sivuja omalla tietokoneellasi tai tulostat otteita näiltä sivuilta vain henkilökohtaiseen käyttöösi. Tulostettuja otteita ei saa jaella eteenpäin ilman Nomovokin kirjallista hyväksyntää. Internet-sivuiltamme löytyviä yksittäisiä asiakirjoja voivat koskea erilaiset lisäehdot, jotka on määritelty asiakirjojen yhteydessä.

Tämän sivuston ja sen sisällön käyttö on sallittua yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkisiksi luokiteltujen asiakirjojen käyttö julkisessa kommunikoinnissa on sallittua, kunhan tiedon lähde mainitaan.

Tämä sivusto ja sen sisältö on tehty sinun hyväksesi. Nomovokin Internet-sivujen sisältö on tehty ”sellaisenaan” ja ”saatavuus” -periaatteiden mukaisesti. Nomovok ei takaa, että sen verkkosivuja ei keskeytetä tai että ne ovat virheettömät. Nomovok pidättää itsellään oikeuden muuttaa sivujen sisältöä ja evätä pääsyn sivustolle milloin tahansa. SIVUSTON SAATAVUUTEEN, OIKEELLISUUTEEN, LUOTETTAVUUTEEN TAI SEN SISÄLTÖÖN LIITTYEN EI ANNETA MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, OMISTUSOIKEUTTA JA LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT TAKUUT JA EPÄSUORAT TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. NOMOVOK EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURANNAISVAHINGOISTA, MENETETYISTÄ TULOISTA TAI KESKEYTYNEESTÄ KAUPANKÄYNNISTÄ, JOTKA OVAT SEURAUSTA TÄMÄN PALVELUN KÄYTTÄMISESTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ PALVELUA, VAIKKA NOMOVOKILLE OLISI ILMOITETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKIN TUOMIOVALLAT EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN KIELTÄMISTÄ TAI VASTUUNRAJOITUKSIA, JOTEN YLLÄMAINITUT RAJOITUKSET JA POIKKEUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKETA SINUA. TÄLLAISISSA TAPAUKSISSA NOMOVOKIN VASTUUTA RAJOITETAAN SUURIMMASSA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA.

Nomovok voi helpottaa liikkumistasi sivustolla lisäämällä sivustolleen linkkejä muihin kolmansien osapuolien omistamiin tai käyttämiin Internet-sivustoihin. Siirtyessäsi tällaiselle kolmannen osapuolen sivustolle, tulee sinun tutustua ja hyväksyä kyseisen sivuston käyttösäännöt ennen sivuston käyttöä. Hyväksyt myös sen, että Nomovok ei pysty kontrolloimaan sivuston sisältöä, eikä näin ollen ole vastuussa kolmannen osapuolen sivustolleen luomasta tai siellä julkaisemasta materiaalista. Muun kuin Nomovokin omistamalle sivustolle johtava linkki ei myöskään tarkoita, että Nomovok tukee kyseistä kolmannen osapuolen sivustoa tai sen tuotteita tai palveluita.

Mikäli lähetät materiaalia palvelimillemme esimerkiksi sähköpostitse tai Nomovokin Internet-sivujen kautta, hyväksyt, että: (a) materiaali ei sisällä laitonta tai muutoin julkaisukelvotonta materiaalia; (b) pyrit kohtuuden rajoissa tarkistamaan materiaalit virusten varalta ja poistamaan kyseiset virukset tai muut saastuttavat tai haitalliset ominaisuudet ennen materiaalin lähettämistä; ja (c) omistat materiaalin tai sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa materiaali meille, ja Nomovok voi julkaista materiaalin veloituksetta ja/tai lisätä sen tai siinä kuvattuja konsepteja tuotteisiimme ilman tilivelvollisuutta tai vastuuta; (d) lupaat olla nostamatta oikeusjuttua meitä vastaan lähettämääsi materiaalia koskien ja lupaat korvata kulumme, mikäli kolmas osapuoli nostaa lähettämääsi materiaalia koskevan oikeusjutun meitä vastaan.

Nomovok ei tarkista eikä pysty tarkistamaan käyttäjien sivustolla julkaisemaa sisältöä, eikä täten ole vastuussa kyseisestä sisällöstä. Nomovok voi milloin tahansa poistaa käyttäjien julkaiseman sisällön harkintansa mukaan.